Met elkaar, voor elkaar én voor anderen

In memoriam

Ter nagedachtenis aan de leden van onze club die ons ontvallen zijn sinds 2019.

 

Els van Oldenborgh- van Vessem

11 augustus 1943, Haarlem - 12 augustus 2021, Nijmegen

Na veertig jaar enthousiast lidmaatschap van onze club hebben we helaas afscheid moeten nemen
van ons geliefd lid Els van Oldenborgh. Ook buiten de eigen club bij velen van Inner Wheel bekend van conventies, rally’s, land- en vriendschapsdagen en vergaderingen.
Ze heeft genoten van alle vriendschappen. Haar inzet was groot.
De club zal haar humor, gekke invallen, kritische opmerkingen en warme gastvrijheid gaan missen.
Gelukkig hebben we gedurende het jaar dat ze ziek was, afscheid van elkaar kunnen nemen. Met de
tekst op haar overlijdensbericht “leven…..de kunst van het loslaten” spoort ze ons aan de draad weer
op te pakken.

Wil van Andel - Voorsluys
11-09-1925, Gorinchem - 19-06-2021, Malden
Gedurende 53 jaar enthousiast lid van Inner Wheel Nijmegen.

Ze is 95 jaar geworden.

De "jonkies" onder ons hebben haar niet meer gekend, hoorden alleen bij het "wel en wee" haar naam noemen. Ze is sinds 5 oktober 1967 lid geweest. Ook toen ze niet meer naar de bijeenkomsten kon komen, wilde ze de hele contributie blijven betalen, om er echt nog bij te horen. Een alleengaanden-Kerstdiner was het laatste wat ze nog bezocht heeft. De door Patricia Raymakers trouw toegestuurde verslagen van de
bijeenkomsten heeft ze altijd helemaal uitgespeld.

Inner Wheel was voor haar belangrijk in de tijd, dat je vroeger geen beroep kon uitoefenen, omdat je getrouwd was. Opgeleid tot lerares Huishoudkunde/Voedingsleer heeft ze in ieder geval altijd gezond geleefd. De laatste jaren kreeg ze hartfalen en dat is haar waarschijnlijk op die mooie zaterdagnamiddag fataal geworden. Ze heeft geen pijn gehad en heeft niet geleden, daar zijn we dankbaar voor.

Ze is van 1969 - 1972 notuliste geweest, daarbij de verslagen van de bijeenkomsten minutieus opgeschreven met een pen in een groot cahier (zit in ons archief ) Deze functie is ooit komen te vervallen. Nu worden verslagen van bijeenkomsten door wisselende leden, die zich daarvoor aanmelden, gemaakt.

Wil is in kleine kring worden gecremeerd. Haar as zal, samen met die van haar man Nol, verstrooid gaan worden boven water. Opgegroeid in Gorkum aan de Waal/Merwede, heeft ze haar hele leven een passie gehad voor water. Haar man leren kennen bij de roeivereniging, later op een woonboot in de Ooy gewoond en op het laatst met de rolstoel vanuit het verzorgingstehuis Malderburch bijna dagelijks naar het Maas-Waalkanaal gaan kijken.

Afgelopen week is ons geliefd lid Thea van der Steen (17/2/1936-10/12/2020) overleden. Zij was lid sinds 1987, en is in 1991 ook president geweest. We missen haar.

Vandaag is ons geliefd lid Bea Roes-Berger (25/8/1942-25/11/2019) overleden. Opnieuw is er een gat geslagen in onze club. We zullen ook haar enorm missen, en wensen haar familie veel sterkte.

 

Vandaag is na een kort ziekbed overleden ons erelid, Carla Verlinden-Hustinx (11/2/1928 - 20/11/2019). We zullen haar enorm missen.