Met elkaar, voor elkaar én voor anderen

Clubinfo

Algemeen

Inner Wheel Nijmegen maakt deel uit van Inner Wheel Nederland en van daaruit van International Inner Wheel (één van de grootste vrouwen-serviceorganisaties) dat ruim 100.000 leden telt in 103 verschillende landen op 5 continenten. International Inner Wheel heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties.
Nederland is het enige land, waar ook enige mannen lid zijn. Inner Wheel Nederland heeft bijna 70 clubs, verdeeld over drie Districten.
Onze club valt onder District 60, waar ook een club in Paramaribo en een club op Curaçao onder vallen.
Voor meer informatie over IW Nederland:  Inner Wheel Nederland
En over International Inner Wheel: Inner Wheel internationaal

Onze club

Inner Wheel Nijmegen is opgericht op 6 oktober 1960. Er zijn 46 leden, waarvan ons jongste lid 47 en ons oudste lid 92 is. Onze bijeenkomsten hebben een informeel karakter en vinden elke eerste donderdag van de maand plaats (10 x per jaar).
Bij de bijeenkomsten is er na het diner eerst een korte vergadering over onderwerpen en initiatieven binnen Inner Wheel, waarna een lezing volgt over een maatschappelijk of cultureel onderwerp. Op de eerste donderdag van juli en augustus ontmoeten we elkaar zonder inhoudelijk programma.

Zusterclub

Inner Wheel Nijmegen heeft vriendschapsbanden met Inner Wheel Mönchengladbach, Duitsland. Over en weer bezoeken we elkaar.

Lidmaatschap:

De procedure voor een nieuw lid van Inner Wheel Nijmegen is in grote lijnen als volgt: Een aspirant lid wordt meestal door een bestaand lid voorgesteld. Indien er geen gegronde bezwaren vanuit de club zijn, zal het aspirant lid uitgenodigd worden voor maximaal drie zogenaamde “snuffelavonden”.
Wanneer het aspirant lid interesse heeft om lid te worden, dan zal het aspirant lid geïnstalleerd worden in de club.
Momenteel hanteren we een zachte bovengrens van 60 jaar (voor nieuwe leden).
We vragen van alle potentiële leden een sociale betrokkenheid en een actieve instelling met betrekking tot het realiseren van onze doelstellingen.
Ook dient men bereid te zijn op enig moment een functie (in het bestuur dan wel in een commissie) te aanvaarden.
Ben je geïnteresseerd, neem contact op met iiw.nl.nijmegengl@gmail.com

Bestuur en commissies 2021-2022

President: Brigitte de Haan
Vice president: Heidi Rotfuchs
Past president: Margriet van Gennip
1e secretaris: Valerie de Groot-van Leeuwen
2e secretaris: Anna Simon (waargenomen door Carla van Amerongen)
Penningmeester: Paula Holland
Programmacommissie: Caroline Hoving, Anja van Outvorst, Loes Kraaijvanger
Foto's: Marion Merkx
Kascommissie: Ilse Wessels-Tauber en Elca Deutman

 

Bankrekening: NL60 ABNA 0537 858 660 t.n.v. Inner Wheel Nijmegen