Clubinfo

Algemeen

Inner Wheel Nijmegen maakt deel uit van Inner Wheel Nederland en van daaruit van International Inner Wheel ( één van de grootste vrouwen-serviceorganisaties) dat ruim 100.000 leden telt in 103 verschillende landen op 5 continenten. International Inner Wheel heeft een consultatieve status bij de Verenigde Naties.
Nederland is het enige land, waar ook enige mannen lid zijn. Inner Wheel Nederland heeft bijna 70 clubs, verdeeld over drie Districten. Onze club valt onder District 60, waar ook een club in Paramaribo en een club op Curaçao onder vallen.
Voor meer informatie over IW Nederland:  Inner Wheel Nederland
En over International Inner Wheel: Inner Wheel internationaal

Onze club

Inner Wheel Nijmegen is opgericht op 6 oktober 1960. Er zijn 41 leden, waarvan ons jongste lid 45 en ons oudste lid 94 is. Onze bijeenkomsten hebben een informeel karakter en vinden elke eerste donderdag van de maand plaats ( 10 x per jaar). In augustus ontmoeten we elkaar ook een keer tijdens het zomer reces.
Bij de bijeenkomsten is er eerst een huishoudelijk deel, waarna meestal een lezing volgt over een interessante onderwerp.

Zusterclub

Inner Wheel Nijmegen heeft vriendschapsbanden met Inner Wheel Mönchengladbach, Duitsland. Over en weer bezoeken we elkaar.

Lidmaatschap:

De procedure voor een nieuw lid van Inner Wheel Nijmegen is in grote lijnen als volgt: Een aspirant lid wordt meestal door een bestaand lid voorgesteld. Indien er geen gegronde bezwaren vanuit de club zijn, zal het aspirant lid uitgenodigd worden voor minimaal twee zogenaamde “snuffelavonden”.
Wanneer het aspirant lid interesse heeft om lid te worden en er zijn geen gegronde redenen voor afwijzing, dan zal het aspirant lid geïnstalleerd worden in de club.
Momenteel hanteren we een zachte bovengrens van 60 jaar (voor nieuwe leden).
We vragen van alle potentiële leden een sociale betrokkenheid en een actieve instelling met betrekking tot het realiseren van onze doelstellingen.
Ook dient men bereid te zijn op enig moment een functie (in het bestuur dan wel in een commissie) te aanvaarden.
Bent U geïnteresseerd, neem contact op met iiw.nl.nijmegengl@gmail.com

Bestuur 2019-2020:

President:

Vice president:

Past president:

1e secretaris:

2e secretaris:

Penningmeester: 

Carla van Amerongen-Overgaauw

Margriet van Gennip

Ria Verheijen-Daemen

Valerie de Groot-van Leeuwen

Patricia Raymakers-Poelhekke

Petra Prick-Cramer

 

Programmacommissie:

 

Paula Holland-Meijs en

Ingrid Wetzels

 

Bankrekening: NL60 ABNA 0537 858 660 t.n.v. Inner Wheel Nijmegen