Met elkaar, voor elkaar én voor anderen

Goede doelen

Om de twee jaar kiezen de leden van Inner Wheel Nijmegen een Goed Doel uit om hiervoor geld in te zamelen.

In de jaren 2019-2021 zamelen we geld in voor de Voedselbank Nijmegen, waar mensen met financiële problemen zich kunnen aanmelden voor een steuntje in de rug.

Ook dragen we bij aan een landelijk goede doel van Inner Wheel Nederland. In het jaar 2018-2019 is dat voor Team Up, het programma van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. TeamUp richt zich op de sociaal emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen in Nederlandse opvanglocaties.

Goede doelen uit vorige jaren

In 2017-2019 hebben we geld ingezameld voor de Kinderboerderij in de Goffert. Daarmee is de bouw van een nieuwe volière gerealiseerd.

Volière in Kinderboerderij de Goffert, geopend in 2019

In het verleden waren het wel eens internationale projecten, zoals Shelterbox. Maar tegenwoordig worden er plaatselijke initiatieven gesteund, die geen subsidie krijgen van de overheid of de grote loterijen.

Voorbeelden van goede doelen uit vorige jaren:
Wereld Vrouwenhuis
Stichting Gast
Hospice Bethlehem
Stichting Cap
Bij ons vijftig jarig bestaan hebben we in samenwerking met de Driestroom een kringloopwinkel helpen opzetten.

Wilt U onze club steunen bij de fundraising, dan graag uw bijdrage op NL60 ABNA 0537 858 660 t.n.v. Inner Wheel Nijmegen.
Alvast hartelijk dank!