Met elkaar, voor elkaar én voor anderen

Overlijden Carla Verlinden

Vandaag is na een kort ziekbed overleden ons erelid, Carla Verlinden-Hustinx (11/2/1928 - 20/11/2019). We zullen haar enorm missen.