Met elkaar, voor elkaar én voor anderen

Genomineerd voor Zilveren Broodmand

Onze Inner Wheel club Nijmegen is genomineerd voor de Zilveren Broodmand van Inner Wheel Nederland dit jaar, voor ons initiatief van de ‘zesjes’. De initiatieven van de drie genomineerde clubs worden tijdens de landelijke ALV op zaterdag 30 november gepresenteerd. Daar zal dan de winnaar bekend gemaakt worden.

De Zilveren Broodmand is een estafette-prijs die elk jaar uitgereikt wordt, al sinds 1968. Sinds 2017 wordt hij uitgereikt aan een club die gedurende het jaar iets bijzonders gedaan heeft, en daarom de aandacht van heel Inner Wheel Nederland verdient. De zilveren broodmand wordt daarmee symbool voor alles wat we als Inner Wheelleden doen “met elkaar, voor elkaar en voor anderen”.

Elk jaar is een andere categorie aan de beurt, en dit jaar gaat het om activiteiten om vriendschap en contact tussen leden te bevorderen. Dit kan zijn binnen de club, tussen clubs binnen Nederland of juist met het buitenland.

Wat zijn onze “zesjes”? Bij club Nijmegen wordt ieder lid aan het begin van het verenigingsjaar ingedeeld in een groepje van zes personen. Elk jaar is de samenstelling anders en worden de leden zoveel mogelijk gemixt. De leden van de “zesjes” komen door het jaar heen bij elkaar thuis, minimaal zes maal per jaar zodat iedereen aan de beurt komt. De gastvrouw houdt een soort levensbericht. In zo’n kleine groep is het bespreken van intieme zaken en persoonlijke ervaringen makkelijker dan tijdens bijeenkomsten met alle leden. Het gevolg is dat men meer begrip krijgt voor elkaar, je elkaar goed leert kennen en er makkelijker vriendschap ontstaat. De “zesjes”  vormen als het ware een stevige basis voor de hele club, een soort netwerk, die maakt dat club Nijmegen een hechte onderlinge vriendschapsband heeft.